businessclub.bg
2023/04/29 09:45:00
  • Трасето е с дължина от 6 км, 2 обиколки по посочения маршрут.
  • Маршрутът преминава по алеи с различна настилка – асфалт, павета   и утъпкана пръст. По него ще бъдат разположени множество конуси     и  ленти, които да очертаят трасето.
  • За безпрепятственото протичане на събитието, ще има доброволци на ключови локации, които да наблюдават, да напътстват и дори окуражават участниците.
Събитието притежава всички необходими разрешителни за безопасното му провеждане на територията на парка.
  • До старт/финиш линията ще са разположени два броя шатри. От тях участниците ще могат да получат от организаторите, както стартовите си номера и гривна, така и информация за трасето.
  • Входът за участие в бягането ще може да се плати онлайн и ще е на стойност 10 лева, като 30% от него ще бъдат дарени с кауза. В деня на бягането входната такса ще бъде 20 лв., за да стимулираме раното записване.
  • На петдесетина метра от шатрите ще е разположена и химическа тоалетна.

9:45 – 11:00 / Посрещане и регистриране на участниците
11:00 – 12:00 / Провеждане на бягането
12:00 – 12:30 / Награждаване, томбола с награди и раздаване на финалните пакети
12:30 – 13:30 / Почистване и прибиране на апаратура/материали

Събитието ще завърши с церемония по награждаването на най-бързите финалисти.

Възможно е програмата да претърпи малки корекции.

Кой може да се включи?

  • Целевата група на събитието ни са студенти и младежи на възраст между 18 и 26 г., които биха искали да бъдат по-активни физически. Ние като студентска организация се обединяваме около целта да популяризираме спорта сред младите. Затова и неслучайно събитието е позиционирано в „квартала на младите“. Непосредствената му близост до студентите би провокирало интереса им и по този начин ще може да изтъкнем сред тях важността на физическата активност.
  • Разбира се, бягането е отворено за всички, които се чувстват млади по душа. Поради това няма да налагаме ограничения за възраст. Всеки желаещ може да се включи в инициативата и да бяга за каузата.

КАУЗАТА НИ

Информационни кампании за повишаване осведомеността сред студентит за ползите от физическа активност.

Финансиране на спортни салони в училищата чрез събрани дарения и входни такси
– закупуване на топки, кошове, врати за футбол и други принадлежности за
училищни салони в България. (30% от входната такса от събитието).

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА

© All rights reserved. Powered by Pixels.